1 đồ án tốt điểm cao không chỉ ở diễn họa tốt mà phải đảm bảo cái đẹp về cả hình và nội dung ( mỹ học), vẻ đẹp công năng, vẻ đẹp hình thức , kinh tế, giả pháp kiến trúc, ý tưởng....
1 công trình kiến trúc phụ thuộc nhiều và lĩnh vực: kinh tế, văn hóa , địa chất, thời tiết , con người .
[Bạn hãy đăng nhập để thấy link. ]
Q2 LUN NHÉ[Bạn hãy đăng nhập để thấy link. ] qui hoạch đơn vị ở)[Bạn hãy đăng nhập để thấy link. ]
[Bạn hãy đăng nhập để thấy link. ]

Bài viết liên quan: